Rezultate preconizate

Dintre principalele rezultate preconizate, amintim:

  • Desemnarea parcelelor şi elaborarea modelului de lucru în teren conform evaluării asociațiilor vegetale,a habitatelor, și a situației proprietății terenurilor;
  • Analize preliminare pedologice pentru a stabili stadiul inițial al solului; primul tratament de cosire;
  • Informarea comunităţilor locale cu privire la derularea proiectului şi crearea unei pagini de internet;
  • Evidentierea modificarilor solului sub influența practicilor agricole traditionale;
  • Estimarea biodiversitatii si structurii comunitatilor de plante si animale, in funcţie de utilizarea diferenţiată a terenului;
  • Eficiența și fezabilitatea motocositoarelor “Brielmaier”;
  • Conştientizarea populaţiei rurale, administraţiei locale şi factorilor economici din zonă, precum şi informarea comunităţii ştiinţifice referitor la valoarea şi semnificaţia biodiversităţii din pajiştile cu înaltă valoare naturală;
  • Conştientizarea şi implicarea populaţiei locale în acţiuni de conservarea biodiversităţii, precum şi informarea comunităţii ştiinţifice referitor la valoarea practicilor agricole în conservarea biodiversităţii din pajişti;
  • Pachet de recomandări pentru managementul pajiştilor cu înaltă valoare naturală.

 

TOP