DESPRE PROIECT

  • Modul de utilizare a terenurilor agricole au determinat biodiversitatea in habitatele seminaturale de pajiste din intreaga Europă.
  • În ţările central şi vest europene datorită intensificării şi abandonului metodelor tradiţionale de utilizare a pajiştilor s-a înregistrat un declin puternic al biodiversităţii.
  • În prezent pajiştile din România se încadrează în mare majoritate ca fiind cu înaltă valoare naturală, adapostind o biodiversitate ridicată şi numreroşi taxoni endemici. Schimbări ale utilizării acestor pajişti prin intensificare sau abandon modifică biodiversitatea şi pot duce la un declin accelerat al acesteia. Pe de altă parte, unele măsuri agro-mediu pot reprezenta o ameninţare pentru biodiversitate.
  • Proiectul acesta propune analiza efectului practicilor şi tehnicilor tradiţionale şi moderne de utilizare a pajiştilor cu înaltă valoare naturală din Transilvania şi testarea unor motocositoare ecologice pentru înlocuirea cositului manual tradiţional în vederea menţinerii biodiversităţii.
  • În urma acestor analize vom propune măsuri concrete de management al pajiştilor ce vor fi transmise autorităţilor naţionale şi locale, rezultatele ştiinţifice vor fi comunicate şi publicate în evenimente şi reviste de specialitate internaţionale, iar, dacă motocositoarele ecologice testate se dovedesc a fi benefice pentru biodiversitate, vom putea creşte vandabilitatea acestora pe piaţa de specialitate.

Obiective principale :

  • Efectul păşunatului extensiv / intensiv asupra biodiversităţii
  •  Efectul cositului tradiţional / mecanizat asupra biodiversităţii
  • Efectul abandonului asupra biodiversităţii
  • Efectul negativ al igienizarii pajistilor asupra biodiversităţii, prin masurile agro-mediu
  • Constientizarea populatiei rurale, implicarea acesteia, a administratiei locale si a factorilor economici in activitatile de mentinere si conservare a biodiversitatii din pajistile cu inalta valoare naturala
TOP