Echipa

Prof. Dr. László Rákosy

Director de Proiect

E-mail: laszlorakosy@hasdeu.ubbcluj.ro
Domeniile reprezentative pentru activitatea de cercetare: Sistematica si taxonomia Lepidopterelor, Protectia si conservarea habitatelor, Ecologie, Zoogeografie, Biodiversitate, Managementul ariilor protejate, Ecologie culturala.

Conf. Dr. Crișan Alexandru

Cercetător senior

Specialist entomolog
E-mail: acrisan@hasdeu.ubbcluj.ro
Domeniile reprezentative pentru activitatea de cercetare: Biologia si comportamentul de reproducere la lepidoptere, Faunistica si ecologia crizomelidelor (Coleoptera).

Conf. Dr. Ruprecht Eszter

Cercetător senior

Specialist în botanică

Conf. Dr. Poledna Rudolf

Cercetător senior

specialist sociolog

Dr. Sándor Attila

Cercetător senior

specialist ornitolog

Șef lucr. Dr. Bădărău Alexandru

Cercetător senior

specialist pedolog

Dr. Crișan Andrei

Cercetător senior

Specialist GIS

Șef lucr. Dr. Craioveanu Cristina

Cercetător senior

Specialist entomolog – Lepidoptera
Domeniile reprezentative pentru activitatea de cercetare: Ecologia populatiilor, Conservarea biodiversitatii.

Șef lucr. Dr. László Zoltan

Cercetător postdoctoral

specialist entomolog – Cynipidae

Drd. Muntean Iulia

Cercetător doctorand

Specialist entomolog – Lepidoptera E-mail:iulia.muntean@albascout.ro

Gabor Mariția

Tehnician

Mangu Adriana

Asistent administrativ

Ing. Brielmaie Martin

Coordonator partener

S.C. Brielmaier S.R.L

Botoș Hedwig

Contabil

Prof. Dr. Ioan Gheorghe Oroian

Colaboratori (aspecte fitopatologice)

Paula Bildescu

Voluntar
TOP