Cuantificarea efectului practicilor agricole tradiţionale și moderne asupra biodiversităţii din pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) în vederea unui management durabil

ACASĂ

cod: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1229, nr.contract: 79 din 01/07/2014

Finantator

Partener

TOP